ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา เพราะเหตุว่าประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวในสมัยเก่าของคนเรา โดยการศึกษาเล่าเรียนว่าในสมัยนั้นมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตยังไง มีความคิดอะไร


มีวัฒนธรรมแบบใด และก็การสร้างผลงานออกมานั้นก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรกับในตอนช่วงปัจจุบัน ก็เลยอาจกล่าวได้ว่าการดำรงชีพในด้านต่างๆของคนในยุคนั้นอยู่ภายใต้กติกาอะไรมาบ้าง หากแม้การที่คนสามารถที่จะสื่อสารกันได้เรื่องเวลาก็เนื่องจากว่ามนุษย์มีความสามารถฐานรากกับระบบเวลาเดียวกัน

ในยุคประวัติศาสตร์ไทยที่กินระยะเวลาหลายร้อยปี แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ล้นหลาม นักประวัติศาสตร์ก็เลยได้เจาะจงตอนปละตอนทางประวัติศาสตร์ขึ้นเพื่อคิดออกง่าย และเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันรวมถึงเพื่อรู้จุดแข็งของแต่ละยุคแต่ละสมัย ไปจนตราบเท่าให้ความสำคัญต่อปีศักราช โดยเจาะจงเป็นพุทธศักราช(พ.ศ.) แล้วหลังจากนั้นก็ จุลศักราช(จ.ศ.) อื่นๆอีกมากมาย

สำหรับเพื่อการเจาะจงตอนทางประวัติศาสตร์นั้นจะกำหนดตามรูปการณ์ที่เด่นๆในตอนนั้นๆอย่างเช่น เมื่อพูดถึงในช่วงเวลาที่มนุษย์เรายังไม่มีการกำหนดตัวเขียนสำหรับใช้บันทึกเรื่องราวก็กำหนดเป็นช่วงๆก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นนิยมใช้กฏเกณฑ์การแบ่งตามอาณาจักรหรือราชจังหวัด หรือ แบ่งตามตระกูลรวมถึงแบ่งตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร์

การนับรวมทั้งการเปรียบเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

พุทธศักราช (พ.ศ.) ใช้พันแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ดังเช่นว่า ไทย ลาว ประเทศพม่า แล้วก็เขมร โดยไทยเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรวมทั้งใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นจ้นไป จนถึงมาถึงในตอนนี้

จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชของเมียนมาร์สมัยประเทศพม่าก่อนแพร่เข้ามาในไทย นิยมใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆทั้งยังสมัยอยุธยา สมัยจังหวัดสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มหาศักราช (มัธยมศ.จ.) เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในประเทศประเทศอินเดียโดยพระเจ้ากนิษกะที่เชื้อสายกุษาณะทรงตั้ง แล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย ศักราชพบได้มากในจารึกสมัยจังหวัดสุโขทัยแล้วหลังจากนั้นก็จารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆการเปรียบเทียบมหาศักราชนั้นเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 621

รัตนโกสินทร์ (รัตนโกสินทร์ศก) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางมีความคิดขั้นใช้ในกลางรัชสมัยของท่าน โดนเริ่มนับ รัตนโกสินทร์ศก 1 ในปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจังหวัดราชบุรีเป็นพ.ศ.2325 การเปรียบเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 2324

นอกเหนือจากการนับศักราชที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น บ้างครั้งบางสถานะการณ์ที่เราไม่ต้องนับเวลาอย่างละเอียดลออโดยการเจาะต้องศักราช ก็อาจนับเวลากว้างๆได้อีก เป็นต้นว่า สหัสวรรษหมายถึงเวลาในรอบ 1000 ปี ศตวรรษแสดงว่า เวลาในรอบ 100 ปี ทศวรรษเป็น เวลาในรอบ 10 ปี อื่นๆอีกมากมาย

Author: Same Chavez